top of page
Abstract white studio background for product presentation. Empty gray room with shadows of

Haberler

Yeni Yayın:  İdris Bostan tarafından kaleme alınan Osmanlı Deniz Teknolojisi başlıklı eser Küre Yayınları tarafından neşredildi!

22 Şub 2024

Yeni Yayın: İdris Bostan tarafından kaleme alınan Osmanlı Deniz Teknolojisi başlıklı eser Küre Yayınları tarafından neşredildi!

İdris Bostan, eserinde Osmanlı’nın deniz gücünü siyasi, ticari, hukuki ve teknolojik ilerleme ve dönüşümleri de göz önünde tutarak anlatmaktadır.

Yeni Yayın: Erik Jan Zürcher'in kaleme aldığı ve Turgay Sivrikaya'nın çevirisini yaptığı Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tarih, Toplum ve Siyaset adlı eser İletişim Yayınları tarafından yayınlandı!

22 Şub 2024

Yeni Yayın: Erik Jan Zürcher'in kaleme aldığı ve Turgay Sivrikaya'nın çevirisini yaptığı Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tarih, Toplum ve Siyaset adlı eser İletişim Yayınları tarafından yayınlandı!

"Erik Jan Zürcher’in Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kitabı, modern Türkiye’nin neredeyse her tartışma başlığı için derin bir kavrayışa temel teşkil edebilecek makalelerden oluşuyor. Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan dönemi karşılaştırmalı ve detaycı bir biçimde ele alıp özgüllükleri, süreklilik ve kopuşları anlamaya imkân tanıyor, tarihyazımına dair tartışmaları zenginleştiriyor."

Yeni Baskı: Suraiya Faroqhi tarafından kaleme alınan ve Gül Çağalı Güven tarafından çevirisi yapılan Hacılar ve Sultanlar adlı eser Alfa Yayınları tarafından neşredildi!

22 Şub 2024

Yeni Baskı: Suraiya Faroqhi tarafından kaleme alınan ve Gül Çağalı Güven tarafından çevirisi yapılan Hacılar ve Sultanlar adlı eser Alfa Yayınları tarafından neşredildi!

Daha önce farklı yayınevleri tarafından da yayınlanan Suraiya Faroqhi'nin Hacılar ve Sultanlar adlı eserinde Mekke'nin Osmanlı sultanları tarafından yönetildiği 16. ve 17. yüzyıllardaki hac yolculuğunu merceğe almaktadır.

Yeni Yayın: Ertan Ünlü'nün kaleminden çıkan 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar ve İlişki Ağları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

12 Şub 2024

Yeni Yayın: Ertan Ünlü'nün kaleminden çıkan 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar ve İlişki Ağları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

"Dr. Ertan Ünlü devletle çalışmanın bedelini canlarıyla ödeyen Darbhâne-i Âmire sarrafı Bedros ile Sakızlı sarraf Dimitri örnekleri üzerinden bu meslek erbabının Osmanlı iktisadi, siyasi ve sosyal yapısı üzerindeki etkilerini analiz ediyor."

Yeni Yayın: OSARK'ın  özel oturumlarından birinde sunulan tebliğlerden oluşan “Osmanlı’da Maarif: Kişiler, Anlatılar, Kurumlar” başlıklı eser, Adem Ölmez’in editörlüğünde Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

12 Şub 2024

Yeni Yayın: OSARK'ın özel oturumlarından birinde sunulan tebliğlerden oluşan “Osmanlı’da Maarif: Kişiler, Anlatılar, Kurumlar” başlıklı eser, Adem Ölmez’in editörlüğünde Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

Eser, "Osmanlı maarifinin gelenekten moderne uzanan bu serüvenini çeşitli açılardan müzakere eden Osmanlı’da Maarif, eğitim tarihi yazıcılığı, modern mektepler, kadın eğitimi ve medreseler alanlarında yetkin araştırmacıların kaleme aldığı muhtelif makalelerden oluşuyor."

Yeni Yayın: Mehmet Akif Aydın'ın kaleme aldığı Osmanlı Hukukuna Giriş Klasik Dönem adlı eser İSAM Yayınları tarafından neşredildi!

31 Oca 2024

Yeni Yayın: Mehmet Akif Aydın'ın kaleme aldığı Osmanlı Hukukuna Giriş Klasik Dönem adlı eser İSAM Yayınları tarafından neşredildi!

Osmanlı Hukukuna Giriş Klasik Dönem adlı eser, İSAM Temel Kültür Dizisi kapsamında kaleme alınmıştır.

Sempozyum Çağrısı:  2024 I. Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

31 Oca 2024

Sempozyum Çağrısı: 2024 I. Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

I. Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 16-18 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Yeni Yayın: Zekeriya Kurşun'un kaleminden çıkan Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi adlı eser Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından neşredildi!

31 Oca 2024

Yeni Yayın: Zekeriya Kurşun'un kaleminden çıkan Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi adlı eser Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından neşredildi!

"Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı, incelikle kurgulanmış bu eser II. Abdülhamid devrine Küçük Said Paşa’nın biyografisinden bakıyor."

Yeni Yayın: "İki Güneş Bir Göğe Sığmaz Osmanlı Şehzadelerinin Katli ve Duygusal Yansımaları" adlı eser Tuğba Korkmaz'ın kaleminden Selenge Yayınları tarafından neşredildi!

27 Oca 2024

Yeni Yayın: "İki Güneş Bir Göğe Sığmaz Osmanlı Şehzadelerinin Katli ve Duygusal Yansımaları" adlı eser Tuğba Korkmaz'ın kaleminden Selenge Yayınları tarafından neşredildi!

" Tuğba Korkmaz, İki Güneş Bir Göğe Sığmaz: Osmanlı Şehzadelerinin Katli ve Duygusal Yansımaları adlı çalışmasında Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 17. yüzyıla kadar şehzadelerin ölüm ve öldürülme hadiselerini ele alıyor."

Yeni Yayın: Charles White'ın kaleme aldığı "İstanbul’da Üç Yıl Türklerin Örf ve Âdetleri (1841-1844)"  Zeynep Rona'nın çevirisiyle 2 cilt olarak Kitap Yayınevi tarafından yayımlandı!

21 Oca 2024

Yeni Yayın: Charles White'ın kaleme aldığı "İstanbul’da Üç Yıl Türklerin Örf ve Âdetleri (1841-1844)" Zeynep Rona'nın çevirisiyle 2 cilt olarak Kitap Yayınevi tarafından yayımlandı!

Charles White'ın Three Years in Constantinople; or, Domestic Manners of the Turks (İstanbul’da Üç Yıl; veya, Türklerin Örf ve Adetleri) adlı kitabı İstanbul'daki bu uzun ikameti sırasında edindiği bilgi ve izlenimlerin ürünüdür.

Sempozyum Duyurusu: Tarih Boyunca İnsan ve Tabiat İlişkisi Sempozyumu

19 Oca 2024

Sempozyum Duyurusu: Tarih Boyunca İnsan ve Tabiat İlişkisi Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyum, tarihte doğa hareketleri, iklim ve çevrenin insan hayatına etkisini konu alıyor.

Yeni Yayın: Sermet Muhtar Alus’un  1931-1973 yılları arasında yayınladığı "Eski İstanbul Hayatında Yeme-İçme Kültürü" (1931-1973) Mustafa Kirenci ve Eren Yavuz tarafından yayına hazırlanarak Büyüyenay Yayınları tarafından neşredildi!

19 Oca 2024

Yeni Yayın: Sermet Muhtar Alus’un 1931-1973 yılları arasında yayınladığı "Eski İstanbul Hayatında Yeme-İçme Kültürü" (1931-1973) Mustafa Kirenci ve Eren Yavuz tarafından yayına hazırlanarak Büyüyenay Yayınları tarafından neşredildi!

Eski İstanbul Hayatında Yeme-İçme Kültürü (1931-1973), Sermet Muhtar Alus’un bütün gazete ve dergi yazılarının taranması sonucunda konu ile ilgi yazıları içeriyor.

Yeni Yayın: Sermet Muhtar Alus’un 1934-1973 yılları arasında yayınladığı "Eski İstanbul’dan Portreler" Mustafa Kirenci ve Eren Yavuz tarafından yayına hazırlanarak Büyüyenay Yayınları tarafından neşredildi!

19 Oca 2024

Yeni Yayın: Sermet Muhtar Alus’un 1934-1973 yılları arasında yayınladığı "Eski İstanbul’dan Portreler" Mustafa Kirenci ve Eren Yavuz tarafından yayına hazırlanarak Büyüyenay Yayınları tarafından neşredildi!

Eski İstanbul’dan Portreler, İstanbul’un geçmiş günlerinde yaşamış simalara dair oldukça çeşitli ve rengârenk bir insan kadrosuna sahip yazılarını bir araya getiriyor.

Yeni Yayın: Editörlüğünü Mustafa Yavuz'un yaptığı "Tabiattan Tıbba Osmanlı'da Canlı Bilimleri" adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

10 Oca 2024

Yeni Yayın: Editörlüğünü Mustafa Yavuz'un yaptığı "Tabiattan Tıbba Osmanlı'da Canlı Bilimleri" adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

2022'de düzenlenen OSARK oturumlarının bir çıktısı olan bu eser, Osmanlı tarihinin ilmî ve tıbbî tecrübesine işaret eden çalışmaları içeriyor.

Yeni Yayın: Editörlüğünü Doç. Dr. Kenan Yıldız'ın yaptığı "Terekeler Neyi Derler?" adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

10 Oca 2024

Yeni Yayın: Editörlüğünü Doç. Dr. Kenan Yıldız'ın yaptığı "Terekeler Neyi Derler?" adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

Eser, 2022'de OSARK tarafından düzenlenen "Terekeler Neyi Derler" başlıklı özel oturumun bir çıktısı olarak yayınlanmıştır.

Yeni Yayın: Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Hikâyeleri Doğan Yayınları tarafından neşredildi!

30 Ara 2023

Yeni Yayın: Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Hikâyeleri Doğan Yayınları tarafından neşredildi!

İstanbul Hikâyeleri, Reşad Ekrem Koçu'nun daha önce yayımlanmış kitaplarından yapılan bir derlemedir.

Yeni Yayın: Sibel Zandi-Sayek tarafından kaleme alınan Ottoman Izmir: The Rise of a Cosmopolitan Port, 1840-1880 adlı eserin Türkçe çevirisi Gül Tunçer'in tercümesiyle İletişim Yayınları etiketiyle neşredildi!

30 Ara 2023

Yeni Yayın: Sibel Zandi-Sayek tarafından kaleme alınan Ottoman Izmir: The Rise of a Cosmopolitan Port, 1840-1880 adlı eserin Türkçe çevirisi Gül Tunçer'in tercümesiyle İletişim Yayınları etiketiyle neşredildi!

1840-1880 yılları arasında İzmir'in Doğu Akdeniz limanının (Smyrna) geçirdiği değişim ve dönüşümleri anlatan Sayek, bu değişimin İzmir'e yansımalarını kaleme alıyor.

Yeni Sayı: Toplumsal Tarih Akademi: Osmanlı-Türkiye Çalışmaları Dergisi’nin 3. sayısı yayınlandı!

30 Ara 2023

Yeni Sayı: Toplumsal Tarih Akademi: Osmanlı-Türkiye Çalışmaları Dergisi’nin 3. sayısı yayınlandı!

“Cumhuriyet’in Tarihyazımı” temalı sayının misafir editörlüğünü Cangül Örnek ve Ali Sipahi üstlenmiştir. Bu kapsamlı sayı, özgün araştırma makalelerinin yanı sıra raporlar, belgeler, kitabiyat ve vefeyât bölümleri ile on sekiz yazıdan oluşan zengin bir içerik sunmaktadır.

Yeni Yayın: Diren Çakılcı'nın kaleminden çıkan "Selânik Şehri 1800-1860" Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından neşredildi!

30 Ara 2023

Yeni Yayın: Diren Çakılcı'nın kaleminden çıkan "Selânik Şehri 1800-1860" Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından neşredildi!

"Osmanlı Devleti’nin Rumeli bölgesinde önemli bir merkezi olan Selânik’in 19. yüzyıldaki askerî, idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına tutulan farklı projeksiyonlarla anlatıldığı Selânik Şehri (1800-1860), Diren Çakılcı’nın anlatımıyla raflarda... "

Yeni Yayın: Sarsılan Saray: Osmanlı Padişahlarının Ölümleri, Tahttan İndirilmeleri ve Cülusları

17 Ara 2023

Yeni Yayın: Sarsılan Saray: Osmanlı Padişahlarının Ölümleri, Tahttan İndirilmeleri ve Cülusları

Nicolas Vatin ve Gilles Veinstein tarafından kaleme alınan, "Le Sérail ébranlé, Essai sur les morts, dépositions et avénements des sultans Ottomans, XIVe-XIXe siécle" isimli eser Ayşen Sarı'nın çevirisiyle Kronik Kitap etiketiyle literatüre kazandırıldı.

bottom of page