top of page
Abstract white studio background for product presentation. Empty gray room with shadows of

Haberler

Sempozyum Duyurusu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi X. Uluslararası Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu

21 May 2024

Sempozyum Duyurusu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi X. Uluslararası Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu

25- 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından “X. Uluslararası Osmanlı İstanbul'u" Sempozyumu düzenleniyor.

Toplantı Duyurusu: Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Üçüncü Toplantısı Düzenleniyor!

16 May 2024

Toplantı Duyurusu: Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Üçüncü Toplantısı Düzenleniyor!

Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları Üçüncü Toplantısı 24-26 Mayıs 2024'de Üsküp'te Düzenleniyor!

Sempozyum Duyurusu: Osmanlı Kadınlarının Tarihi Sempozyumu

16 May 2024

Sempozyum Duyurusu: Osmanlı Kadınlarının Tarihi Sempozyumu

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi 8-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Osmanlı Kadınlarının Tarihi Sempozyumu düzenliyor.

Yeni Yayın: Emine Şahin'in kaleme aldığı Osmanlı'nın Bağdat'taki Son Yılları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

16 May 2024

Yeni Yayın: Emine Şahin'in kaleme aldığı Osmanlı'nın Bağdat'taki Son Yılları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

Yeni Yayın: Osmanlı İmparatorluğu: Yeni Bir Tarih

14 May 2024

Yeni Yayın: Osmanlı İmparatorluğu: Yeni Bir Tarih

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından kaleme alınan eser Timaş Akademi etiketiyle neşredildi.

4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu

14 May 2024

4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu

Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyum 16-17 Mayıs'ta Trakya Üniversitesi'nde gerçekleşecek.

Yeni Baskı: A. Melek Özyetgin, Ayşe Ersay Yüksel ve Elif Tuğçe Kurt'un hazırladığı "Osmanlı İmparatorluğu'nda Diplomasi ve Ağırlama" adlı eser,  Ötüken Neşriyat tarafından neşredildi!

10 May 2024

Yeni Baskı: A. Melek Özyetgin, Ayşe Ersay Yüksel ve Elif Tuğçe Kurt'un hazırladığı "Osmanlı İmparatorluğu'nda Diplomasi ve Ağırlama" adlı eser, Ötüken Neşriyat tarafından neşredildi!

Eserin ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının ve “Türk Hariciyesi”nin 500. yılının kutlandığı 2023 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır. İkinci baskısının Ötüken Neşriyet tarafında yayınlandığı bu çalışma, 19. yüzyılda İstanbul'un uluslararası diplomatik ilişkilerdeki rolünü ve bu dönemdeki ağırlama geleneklerini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Yeni Baskı: Suraiya Faroqhi tarafından kaleme alınan Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? adlı eser Kronik Yayınları tarafından neşredildi!

9 May 2024

Yeni Baskı: Suraiya Faroqhi tarafından kaleme alınan Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? adlı eser Kronik Yayınları tarafından neşredildi!

Suraiya Faroqhi tarafından kaleme alınan Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? genişletilmiş baskısıyla bir kez daha Türk okuyucusunun karşısına çıkıyor.

Sempozyum Duyurusu: Yazma Eser Kültürü Sempozyumları II

9 May 2024

Sempozyum Duyurusu: Yazma Eser Kültürü Sempozyumları II

Kuyûdât: Yazma Eserlerde Bireysel ve Toplumsal Hafızaya Dair İzler

Yeni Baskı: Guillaume Antoine Olivier tarafından kaleme alınan Türkiye Seyahatnamesi Kronik yayınları tarafından yayımlandı!

9 May 2024

Yeni Baskı: Guillaume Antoine Olivier tarafından kaleme alınan Türkiye Seyahatnamesi Kronik yayınları tarafından yayımlandı!

Guillaume Antoine Olivier, 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nu detaylı bir şekilde inceleyen bir Fransız doğa bilimci ve gezgin olarak tanınmaktadır.

Yeni Yayın:  Ella Fratantuono tarafından kaleme alınan Governing Migration in the Late Ottoman Empire adlı eser, Edınburgh University Press tarafından yayınlandı!

3 May 2024

Yeni Yayın: Ella Fratantuono tarafından kaleme alınan Governing Migration in the Late Ottoman Empire adlı eser, Edınburgh University Press tarafından yayınlandı!

Fratantuono, küresel kitlesel göç çağında Osmanlı İmparatorluğu'nda göçmenleri yönetmeye yönelik değişen yaklaşımların izini muhacir kavramı üzerinden sürüyor.

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 6 (2024) ve 7 (2025) Yazı Çağrısı

3 May 2024

YILLIK: Annual of Istanbul Studies 6 (2024) ve 7 (2025) Yazı Çağrısı

YILLIK: Annual of Istanbul Studies, Aralık 2024 ve Aralık 2025’te yayımlanacak altıncı ve yedinci ciltleri için yazı başvurularını bekliyor!

Yeni Yayın: Editörlüğünü İbrahim Şirin'in yaptığı Osmanlı'da Siyasal Dilin İnşası adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

22 Nis 2024

Yeni Yayın: Editörlüğünü İbrahim Şirin'in yaptığı Osmanlı'da Siyasal Dilin İnşası adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

"Osmanlı’da Siyasal Dilin İnşası" adlı eser 7-9 Eylül 2022’de düzenlenen III. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) bünyesindeki “Siyasal Dilin İnşası: Değişen ve Dönüşen Osmanlı İmparatorluğu’nda Kavram ve Söylem” başlıklı panelde sunulan tebliğleri ihtiva etmektedir.

Bildiri Çağrısı: Osmanlı'da Ulûm-i Tabiiyye

22 Nis 2024

Bildiri Çağrısı: Osmanlı'da Ulûm-i Tabiiyye

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi (İSAR), son yıllarda Osmanlı ilim hayatıyla ilgili genişleyen literatüre katkıda bulunmak amacıyla, Osmanlı ilim geleneğinin farklı dalları hakkında bir dizi sempozyum düzenliyor ve bu dalların yerini değerlendirip yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Yeni Yayın: Hüseyin Onur Ercan tarafından kaleme alınan Cânibî Ali Paşa adlı eser Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından neşredildi!

22 Nis 2024

Yeni Yayın: Hüseyin Onur Ercan tarafından kaleme alınan Cânibî Ali Paşa adlı eser Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından neşredildi!

Cânibî Ali Paşa ve elçiliği hakkında çoğu ilk defa gün yüzüne çıkan Avusturya ve Osmanlı arşiv belgelerinden yapılmış bu çalışma, erken modern Osmanlı diplomasi tarihçiliğinde yeni bir ufuk açma misyonu taşımaktadır.

Yeni Yayın:  İdris Bostan tarafından kaleme alınan Osmanlı Deniz Teknolojisi başlıklı eser Küre Yayınları tarafından neşredildi!

22 Şub 2024

Yeni Yayın: İdris Bostan tarafından kaleme alınan Osmanlı Deniz Teknolojisi başlıklı eser Küre Yayınları tarafından neşredildi!

İdris Bostan, eserinde Osmanlı’nın deniz gücünü siyasi, ticari, hukuki ve teknolojik ilerleme ve dönüşümleri de göz önünde tutarak anlatmaktadır.

Yeni Yayın: Erik Jan Zürcher'in kaleme aldığı ve Turgay Sivrikaya'nın çevirisini yaptığı Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tarih, Toplum ve Siyaset adlı eser İletişim Yayınları tarafından yayınlandı!

22 Şub 2024

Yeni Yayın: Erik Jan Zürcher'in kaleme aldığı ve Turgay Sivrikaya'nın çevirisini yaptığı Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tarih, Toplum ve Siyaset adlı eser İletişim Yayınları tarafından yayınlandı!

"Erik Jan Zürcher’in Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kitabı, modern Türkiye’nin neredeyse her tartışma başlığı için derin bir kavrayışa temel teşkil edebilecek makalelerden oluşuyor. Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan dönemi karşılaştırmalı ve detaycı bir biçimde ele alıp özgüllükleri, süreklilik ve kopuşları anlamaya imkân tanıyor, tarihyazımına dair tartışmaları zenginleştiriyor."

Yeni Baskı: Suraiya Faroqhi tarafından kaleme alınan ve Gül Çağalı Güven tarafından çevirisi yapılan Hacılar ve Sultanlar adlı eser Alfa Yayınları tarafından neşredildi!

22 Şub 2024

Yeni Baskı: Suraiya Faroqhi tarafından kaleme alınan ve Gül Çağalı Güven tarafından çevirisi yapılan Hacılar ve Sultanlar adlı eser Alfa Yayınları tarafından neşredildi!

Daha önce farklı yayınevleri tarafından da yayınlanan Suraiya Faroqhi'nin Hacılar ve Sultanlar adlı eserinde Mekke'nin Osmanlı sultanları tarafından yönetildiği 16. ve 17. yüzyıllardaki hac yolculuğunu merceğe almaktadır.

Yeni Yayın: Ertan Ünlü'nün kaleminden çıkan 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar ve İlişki Ağları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

12 Şub 2024

Yeni Yayın: Ertan Ünlü'nün kaleminden çıkan 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar ve İlişki Ağları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

"Dr. Ertan Ünlü devletle çalışmanın bedelini canlarıyla ödeyen Darbhâne-i Âmire sarrafı Bedros ile Sakızlı sarraf Dimitri örnekleri üzerinden bu meslek erbabının Osmanlı iktisadi, siyasi ve sosyal yapısı üzerindeki etkilerini analiz ediyor."

Yeni Yayın: OSARK'ın  özel oturumlarından birinde sunulan tebliğlerden oluşan “Osmanlı’da Maarif: Kişiler, Anlatılar, Kurumlar” başlıklı eser, Adem Ölmez’in editörlüğünde Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

12 Şub 2024

Yeni Yayın: OSARK'ın özel oturumlarından birinde sunulan tebliğlerden oluşan “Osmanlı’da Maarif: Kişiler, Anlatılar, Kurumlar” başlıklı eser, Adem Ölmez’in editörlüğünde Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

Eser, "Osmanlı maarifinin gelenekten moderne uzanan bu serüvenini çeşitli açılardan müzakere eden Osmanlı’da Maarif, eğitim tarihi yazıcılığı, modern mektepler, kadın eğitimi ve medreseler alanlarında yetkin araştırmacıların kaleme aldığı muhtelif makalelerden oluşuyor."

bottom of page