top of page

Yeni Baskı: Osmanlı Tarihöncesi

Rumeysa Dobra

17 Ara 2023

Rudı Paul Lındner'in "Explorations in Ottoman Prehistory" adlı eserinin Ayda Arel'in çevirisi ve Kronik Kitap etiketiyle yeni baskısı yapıldı!

Osmanlı İmparatorluğu'nun köklerine dair yapılan aktarımların yazılı kaynak eksikliğinden ötürü belirsiz olduğu noktalar söz konusudur. Rudı Paul Lındner, "Osmanlı Tarihöncesi" adlı eserinde Osmanlı Devleti'nin kökenine dair revizyonist yorumlar getirmektedir. Lındner, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ilişkin belirsizlikleri gidermek adına Osmanlı vakayinamelerini ve Bizans yıllıklarını baştan incelemekle beraber eleştirel bir okuma metoduyla yeni tespitler yapmayı amaçlıyor.


Paul Lındner, amacını gerçekleştirmek adına "daha önce kullanılmamış coğrafi verileri, seyyahların Anadolu arazisine ilişkin eski kayıtlarını ve yeni keşfedilen nümizmatik kanıtlarını kullanarak bu meselenin çözümüne yönelik yönelik ikna edici bazı hususlara dikkat çekiyor."


Bu çerçevede sorguladığı sorular şu şekildedir:

  1. 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın başlarında Osmanlılar aslında kimdir?

  2. Nereden, ne için gelmişlerdir?

  3. Komşularıyla hangi ilişkiler içerisindedirler?


Rudı Paul Lındner, Osmanlı Tarihöncesi adlı eseriyle "Osmanlıların kuruluş dönemine ilişkin yeni bir kavrayış ve bakış açısı, genel kabul ve klişelerin karşısına yabana atılamayacak yeni bulgular" tespit ederek Osmanlı Tarihi literaratürüne özgün bir değer sunuyor.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page