top of page

Çalıştay: Vakıf Tarihi Verileri ve Dijital Beşerî Bilimler

OSAR Blog

28 Kas 2023

Marmara Üniversitesi Dijital Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen çalıştay Meridyen Derneği'nin katkılarıyla 7 Aralık 2023'te gerçekleşecek.

Çalıştayda Vakıf tarihi kaynaklarının geniş hacimli ve çeşitlilik gösteren verilerini, Dijital Beşerî Bilimlerin potansiyeliyle bir araya getirerek incelemek, bu alandaki araştırmacıların ve uzmanların katılımıyla veri çeşitliliğini, kullanılabilecek uygun DBB araçlarını ve metodolojilerini detaylı bir şekilde ele almayı hedefleniyor. Çalıştayın lsonuçlarıyla, mevcut vakıf kaynakları ve verileri hakkında bir görünüm sunacak ve DBB bağlamında yeni araştırma alanlarını ve olası çalıştayları ortaya çıkarabilir.


Program

9.30 Açılış

Doç. Dr. Yunus Uğur, Marmara Üniversitesi


Açılış Konuşmaları 9.30-10.30


- Prof. Dr. Randi Deguilhem, French National Centre for Scientific Research (CNRS)

Topics and Trends in Waqf Studies in the Digital Age


- Prof. Dr. Mustafa Alkan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Vakıf Arşivleri ve Dijital Erişim


11.00-12.30 Kaynaklar ve Üstveri, TEI, NER, LLM, Analizleri-I

Oturum Başkanı: Dr. Esma Fatma Taşdemir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi


- Doç. Dr. Fatma Şensoy, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Vakfiyeler: Kısımları ve İçerik Verileri


- Prof. Dr. Kayhan Orbay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dijital Beşeri Bilimler için Tarihsel İktisadi ve Sosyal Analiz Kaynakları Olarak Vakıf Defterleri


- Doç. Dr. Kenan Yıldız, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

BOA Fon ve Defterleri (Evkâf-ı Hümayun Müfettişliği Sicilleri)


13:30-15:00 Kaynaklar ve Üstveri, TEI, NER, LLM, Analizleri- II

Oturum Başkanı: Dr. Sümeyye Akça, Marmara Üniversitesi


- Doç. Dr. Şerife Eroğlu Memiş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

VGMA Defter Koleksiyonlarının (Atik, Cedid ve Hurufat) Nitelikli Veri Potansiyelleri


- Prof. Dr. Bilgin Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Şer’iyye Sicillerindeki Vakıf Kayıtları


- Prof. Dr. Fehmi Yılmaz, Marmara Üniversitesi

Para Vakıfları Verileri


15.30-17.00-Dijital Vakıf Çalışmaları Uygulama Örnekleri, Analizler ve Görselleştirme

Oturum Başkanı: Dr. Zübeyir Nişancı, Marmara Üniversitesi


- Arş. Gör. İrem Gündüz Polat, Marmara/Sakarya Üniversitesi

II. Murad Vakıflarının Mekân Analizi ve Görselleştirmesi


- Dr. Ramazan Pantık, Vakıflar Genel Müdürlüğü

Merzifonlu Vakıflarının Mekân ve Ağ Analizleri


- Dr. Merve Uçar Nurcan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Hamidiye Vakfı Fodula Defterlerinin Mekân ve Ağ Analizleri


Çalıştay yeri: Meridyen Derneği, Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No: 26 Kat: 3 Üsküdar

Detaylı bilgi için tıklayınız

bottom of page