top of page

Yeni Yayın: Dünya-Ekonomi Sistemi Bağlamında XIX. Yüzyılda Beyrut Limanı

Rumeysa Dobra

19 Eki 2023

Şeyma Dereci'nin, “Dünya-Ekonomi Sistemi Bağlamında XIX. Yüzyılda Beyrut Limanı” adlı eseri Türk Tarih Kurumu Yayınlarından neşredildi

Şeyma Dereci, “Dünya-Ekonomi Sistemi Bağlamında XIX.Yüzyılda Beyrut Limanı” adlı eserinde XIX. yüzyılda Liman Kentlerinin işlevlerini, ulaşım olanaklarıyla limanların arasındaki korelasyonu, diğer limanlarla Beyrut limanının karşılaştırmasını, uluslararası bir liman olarak Beyrut’un rolü, Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yaşadığı siyasi ve sosyo-ekonomik dönüşümü, Immanuel Wallerstein’ın dünya sistemleri perspektifinden limanın dünya sistemindeki yeri ve bu dönüşüm sürecinde Osmanlı Devleti’nin reflekslerini kaleme almıştır. 


Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümü olan “Beyrut Limanı’nın Yükselişi” kapsamında Beyrut Limanının kapitalist sistemin bir parçası olması, Avrupa devletlerinin bölgeye ticari ve politik ilgileri,  Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın bölgeye kısa bir süre egemen olması ve limanın ön plana çıkmasında dönüm noktası olarak kabul edilen bu süreç zarfında limanın ticaret trafiğini canlandırmak için yapılan yenilikler incelenmiştir. 


İkinci bölümde bu sürecin Osmanlı Devleti tarafından nasıl bir çerçevede algılandığı ve değerlendirildiği üzerinde yoğunlaşılırken üçüncü bölümde uluslararası ticarette önemli bir aktör olan Beyrut Limanı’nın modernleşme süreci üzerinde durulmuştur. 

   

Şeyma Dereci, Eliot’un “Keşfetmekten vazgeçmeyeceğiz ve sonunda keşiflerimiz başladığımız yere varmış olacak ve ilk defa o yerin farkına varmış olacağız.” Sözünü bu çalışmaya verdiği emeğin sonucunda ulaştığı fikir ve duyguların bir yansıması olarak göstermiştir. 6 yıllık çalışmaların bir çıktısı olan bu eser, Osmanlı tarihçileri için kıymetli bir eser olarak raflarda yerini almıştır.


Esere ulaşabilmek için tıklayınız.


bottom of page