top of page

Yeni Yayın: 1768-1774 Savaşı Öncesi Osmanlı Diplomasisi

Rumeysa Dobra

19 Eki 2023

Uğur Demir'in "1768-1774 Savaşı Öncesi Osmanlı Diplomasisi" adlı eseri Türk Tarih Kurumu Yayınlarından neşredildi

Uğur Demir, 1768-1774 Savaşı Öncesi Osmanlı Diplomasisi adlı eserini 18.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa’nın geçirdiği değişim ve dönüşümlerin arasındaki kurduğu bağlantı üzerine kaleme almıştır. Ele aldığı dönemi güç mücadelesinin yoğun olarak yaşandığı bir dönem olarak değerlendiren Demir, her şeye rağmen dönemin hakim paradigmasını (1755-1768) denge politikası olarak göstermiştir. 


Müellif, Osmanlı-Rus İlişkilerini incelemekle beraber dönemin konjonktürünün ve 1768-1774 Savaşı’nın anlaşılması için bütüncül bir perspektifle hareket ederek İngiltere, Fransa, Prusya, İsveç gibi diğer Avrupa Devletleri ile  Bâbıâli  arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. 


1755-1768 yıllarını diplomasi tarihini merkeze alarak değerlendirdiğini belirten Demir, eserini bir giriş ve üç bölüm şeklinde inşa etmiştir. Giriş bahsinde Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyıldaki diplomasi tarihi ve bunu hazırlayan tarihi konjonktür üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Avrupa’da 1755 senesinde biçimlenen ittifaklar sistemi ve bu sistem karşısında Bâbıâli’nin refleksi ele alınmıştır. İkinci bölümde 1756-1763  yılları arasında Avrupa’yı derinden etkileyen Yedi Yıl Savaşları’nın Osmanlı İmparatorluğuna etkilerlerine işaret edilmiştir. Son kısım olan üçüncü bölümde ise Lehistan’daki kral seçimi, seçime Bâbıâli’nin verdiği refleksler ve seçimin sonunda Osmanlı ile Rusya’nın 1768 Savaşı’na neden ve nasıl başladıkları konu edinilmiştir. 


Diplomasi tarihi açısından Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu için dinamizmin hakim olduğu 1755-1768 yılları arasındaki gelişmelerin açığa çıkarılmasının sonraki dönemleri aydınlatma noktasındaki önemine değinen Demir’in Osmanlı Tarihçileri için kapsamlı ve okunmaya değer bir eser inşa ettiği görülüyor.


Esere ulaşabilmek için tıklayınız.

bottom of page