top of page

OSAMER Konuşmaları'nın ikinicisi Serpil Özcan'ın katılımıyla gerçekleşti

OSAR Blog

21 Ara 2022

Dr. Öğr. Üyesi Büşra Çakmaktaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik Sakarya Üniversitesi'nde gerçekleşti.

19. yüzyıl İstanbul tekkeleri şehrin hemen her mahallesinde yer alan kurumlardır. Bununla birlikte çevrelerinde bulunan halk ile irtibatlarının yanında uzak coğrafyaları da şehre getirme kapasiteleri vardır. Her bir tekke neş'et ettiği köken şehirle ve yayıldığı coğrafya ile de ilişkilidir. Bu iki coğrafi bölge de tekkeler aracılığı ile İstanbul ile irtibatlanmaktadır. Bu vesile ile İstanbul'un doğrudan ve tekkeler aracılığı ile irtibatlandığı yeni bir coğrafya ortaya çıkmaktadır.


Tekkelerin şehirlerle bu denli yoğun ilişkisine odaklanılan seminerde, İstanbul ölçeğinde tekkelerin mekansal dağılımları ve şehirle olan etkileşimini konu aldı.

bottom of page