top of page

Yeni Yayın: Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımların 22. Sayısı "Macaristan'ın Küresel Tarihi" başlığıyla İletişim Yayınları tarafından neşrediliyor!

Rumeysa Dobra

14 Ara 2023

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımların 22. Sayısında 10 farklı makale yer almaktadır. Muhtelif dönemlere tekabül eden tarihi olaylar çerçevesinde anlatılar yapan müelliflerin kaleminden çıkan eserler şu şekildedir:

  1. Y. DOĞAN ÇETİNKAYA - KEREM ÜNÜVAR Cornell Fleischer'ın Anısına Eski Bir Söyleşi: Osmanlı İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nun “Altın Çağı” ya da 16. Yüzyılda Bir İmparatorluk Resmi

  2. KAYA ŞAHİN - KEREM ÜNÜVAR Macaristan'ın Küresel tarihi: Kavram, Uygulama ve Çalışmaya Dair Değerlendirmeler

  3. FERENC LACZÓ - ANDRÁS VADAS - BÁLINT VARGA Köroğlu Destanına Tarihsel Bir Bakış: İran ile Anadolu Arasında Eşkıyalık ve Nostalji

  4. ALİ AYDIN KARAMUSTAFA Osmanlı'da Erken Dönem Sosyalizm ve Radikal Cumhuriyetçiliğin Düşünsel Kökenleri

  5. BANU TURNAOĞLU Yunan Basınının Bakış Açısından Küçük Asya Seferinde “Öteki” Olarak Türk

  6. NIKOS CHRISTOFIS Cihan Harbi Sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nda Milli Mücadele Hareketinin İdeolojik Örünümü

  7. ERIK J. ZÜRCHER “Bizim bakanlık ömürdür”: Hariciye Vekâleti'nin Oluşumunda Sadakat, Liyakat, Rekabet

  8. MÜZEYYEN EZEL ÜNAL “Her zaman siz dayak yersiniz, bu sefer de siz vurun”: 1950'lerde Karabük-Zonguldak Rekabetini Futbol Üzerinden Okumak

  9. GÖKER GİRESUNLU - CAN NACAR BELGE / BAĞLAM İstanbul İşçi Hareketine İlişkin Yeni Kaynaklar: Osmanlı Başkentinde Bir Anarko-Sendikalist: Zaharias Vezestenis

  10. STEFO BENLİSOY TARTIŞMA / ELEŞTİRİ İmparatorluk Biyografisi: İhtilaller Çağında Osmanlı Yönetimi ve Fenerliler: “Müslüman ruhlu” Bir Fenerli Rum ve Onun Gözünden Osmanlı


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page