top of page

Yeni Yayın: Emine Şahin'in kaleme aldığı Osmanlı'nın Bağdat'taki Son Yılları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

16 May 2024

Dr. Emine Şahin'in "Osmanlı’nın Bağdat’taki Son Yılları: II. Meşrutiyet Döneminde Bağdat’ta Osmanlı İdaresi (1908-1917)" adlı çalışması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Bağdat vilayetindeki merkeziyetçi politikalarını ve bölgedeki etkilerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Tanzimat döneminden itibaren Bağdat'ın modernleşmesi için gönderilen güçlü idarecilerden, II. Meşrutiyet dönemindeki merkeziyetçi politikaların yansımalarına kadar pek çok konuyu inceleyen yazar, Osmanlı'nın son döneminde merkez-çevre ilişkilerinde yaşanan değişimleri eşrafın sesini odağa alarak anlatmaktadır. Ayrıca Şahin, II. Meşrutiyet dönemindeki politikaların etkilerini araştırmaktadır.


Kitap, Bağdat vilayetinin mebuslarını, İttihat ve Terakki'nin bölgedeki etkisini, Osmanlı merkezî yönetiminin eşrafla ilişkilerini ve petrol imtiyazı mücadelelerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Ayrıca, II. Meşrutiyet döneminde bölgedeki Arap muhaliflerin seslerini nasıl duyurduklarını ve İttihat ve Terakki'ye muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın bölgedeki örgütlenme çabalarını incelemektedir. Bu çalışma, Bağdat'ın Osmanlı İdaresi altındaki son yıllarını ve bölgedeki siyasi, sosyal ve ekonomik dinamikleri anlamak için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.


Dr. Emine Şahin'in kitabı, bölgenin yerli ve yabancı kaynaklarını başarıyla bir araya getirerek, Osmanlı'nın son döneminde Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde analiz ediyor. Bu çalışma, Bağdat'ın Osmanlı yönetimi altındaki dönemine odaklanarak, literatürdeki eksiklikleri dolduruyor ve bölgenin tarihine önemli bir katkı sunuyor.

bottom of page