top of page

Seyahat Tarihi ve Kültürü Sempozyum çağrısı

OSAR Blog

14 Oca 2023

Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi'nin Seyahat Tarihi ve Kültürü" başlığıyla düzenlenediği I. Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu için özet bildiri çağrısı başladı.

2011 yılında Evliya Çelebi üzerine araştırmalar yapmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi, seyahative Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ni merkeze alan uluslararası katılımlı sempozyum serisi planlamaktadır.


Bu serinin ilk sempozyumu 5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında “Seyahat Tarihi ve Kültürü” başlığında düzenlenecektir.


İstanbul’da, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek sempozyumda genelde seyahat tarihi ve seyahat kültürü özelde ise seyahat tarihi ve kültürüaçısından Evliya Çelebi ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi üzerinde durulacaktır. Sempozyumun amacı; seyahat tarihine ve seyahat kültürüne odaklanmak, dünyatarihine yön veren seyyahlara ve metinlerine disiplinler arası bir perspektifle bakmaktır. Bu bağlamda dünyanın farklı coğrafyalarında iz bırakan seyyahlar, seyyahların metinleri, bumetinler arasında mukayeseli okumalar ve seyahatlerin etkileri sempozyumun temel konuları arasında yer almaktadır.


Önemli Tarihler       

        15 Mayıs 2023 – Son Özet Gönderimi

         31 Mayıs 2023 – Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı

         15 Eylül 2023 – Metinlerin Son Halinin Teslimi (Metinler Kitap Bölümü Yazım Kurallarına Uygun Olarak Hazırlanacaktır.)

          5-7 Ekim 2023 – Sempozyum

         15 Ocak 2023 – Seyahat Tarihi ve Kültürü” Kitabının Yayınlanması (Sempozyum sonrası yazarlar kendi bölümlerini tekrar gözden geçirip gönderebilirler.)


Detaylı bilgi için: https://evliyacelebisempozyumu.fsm.edu.tr

bottom of page