top of page

Yeni Yayın: Hasan Ali Çakmak'ın kaleminden "Mehmed Esad Safvet Paşa" Timaş Akademi tarafından neşredildi.

Rumeysa Dobra

2 Ara 2023

Hasan Ali Çakmak "en uzun yüzyıl"ın en yakın tanığı olarak adlandırdığı Mehmet Safvet Paşa'nın biyografik koşulları üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun 19.yüzyıldaki iç ve dış dinamiklerini, konjonktürünü ve imparatorluğun ayakta kalması için gerek duyulan reformların hayata geçirilmesi sürecini okuyor.

19. yüzyılda III. Selim ve IV. Mustafa haricinde Osmanlı tahtına çıkan bütün padişahlara hizmet eden Safvet Paşa'yı Osmanlı İmparatorluğu’nun bu asırda yaşadığı değişim ve dönüşümün önemli tanıklarından biri olarak değerlendiren Çakmak, eserinde Safvet Paşa'nın hayat hikayesi üzerinden 19.yy'daki Osmanlı İmparatorluğunun portresini sunuyor.


Dr. Hasan Ali Çakmak, "Bâbıâli’de Bir Ömür: Mehmed Esad Safvet Paşa" isimli bu çalışmasıyla, Osmanlı arşiv belgeleri ve ikincil literatürden istifade ettiği bilgiler ışığında Safvet Paşa’nın hayatını ve bürokratik kariyerini tüm detaylarıyla ortaya koyarken Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıl boyunca geçirdiği dönüşümün izlerinin okuyucular tarafından takip edilmesine olanak sağlıyor.


Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın verdiği 2023 Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü sahibi bu eser, Safvet Paşa’nın yaşamı üzerinden 19. yüzyıl Osmanlı tarihini farklı bir açıdan okuma imkânı sunuyor. Safvet Paşa'nın hayatı üzerinden mikro tarih anlatısı yapan Çakmak, bu biyografik anlatısını bir adım öteye taşıyarak 19. yüzyıl'da Osmanlı İmparatorluğu'nun geçirdiği dönüşümü makro ölçekte ortaya koyuyor.

Dr. Hasan Ali Çakmak’ın kaleme aldığı bu değerli biyografi, Osmanlı İmparatorluğunun “en uzun yüzyılı”nı anlamdırma konusunda mevcut literatürde önemli bir boşluğu doldurmaya hizmet edecektir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page