top of page

Yeni Baskı: Guillaume Antoine Olivier tarafından kaleme alınan Türkiye Seyahatnamesi Kronik yayınları tarafından yayımlandı!

Rumeysa Dobra

9 May 2024

Guillaume Antoine Olivier, 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nu detaylı bir şekilde inceleyen bir Fransız doğa bilimci ve gezgin olarak tanınmaktadır.

Olivier'in 1801'de yayımladığı "Türkiye Seyahatnamesi" adlı eseri, İstanbul ve Türkiye'nin coğrafyasını, ticaretini, tıbbını, ziraatını ve toplumlarını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Olivier, Anadolu'nun çeşitli bölgelerini dolaşarak, o döneme ait ilginç olayları, toplumların kültürlerini, adetlerini ve hukuk sistemlerini gözlemleyip kaleme almıştır.


Kitap, İstanbul'un ve Anadolu'nun sokaklarını, ticaret merkezlerini ve kozmopolit yapısını canlı bir şekilde tasvir ediyor. Bu tasvirler Ege adalarından Batı Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Olivier; Bursa, İznik, İzmir, Mardin ve Urfa gibi önemli şehirlerdeki deneyimlerini okuyucuya aktarmaktadır.


"Türkiye Seyahatnamesi", Fransızca aslından Türkçeye çevrilmiş ve 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun panoramasını sunmaktadır. Olivier'nin gözlemleri ve deneyimleri, döneme dair değerli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.


bottom of page