top of page

Türk İdarî Teşkilâtı Tarihi

OSAR Blog

8 Eki 2023

Halil İnalcık'ın Türk İdarî Teşkilâtı Tarihi isimli eseri Kronik Kitap etiketiyle neşredildi.

Eser, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Abdülhamid döneminin sonuna kadar olan dönemi ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Bu eserde, devletin yönetim biçimi, hukuk sistemi, kurumların tarihsel kökenleri, siyasi olaylar ile ekonomik durum arasındaki ilişki, din-devlet ilişkileri ve Osmanlı yönetimine etki eden faktörler ustalıkla işlenmiştir. Ayrıca, kuruluş dönemi, beylikler dönemi, ahiler, zaviyeler, hilafet, saray teşkilatı, tımar sistemi ve Tanzimat gibi konular da detaylı bir şekilde incelenmiştir.


Yazar, geniş bilgi birikimi ve Osmanlı arşiv belgelerine hakimiyeti sayesinde Osmanlı tarihini bütünsel bir bakış açısıyla ele almış ve devletin idari yapısını derinlemesine analiz etmiştir. Ayrıca, İnalcık'ın Osmanlı arşiv belgelerini titizlikle kullanarak elde ettiği sonuçlar, hem eşsiz hem de yeni araştırmalar için ilham kaynağıdır. "Türk İdarî Teşkilâtı Tarihi," Orta Asya Türk gelenekleri ve İslam etkileriyle şekillenen ve Türk yönetim yapısının tarihsel evrimini ayrıntılı bir şekilde ele alan önemli bir kaynak eserdir.


Detaylı bilgi için tıklayınız

bottom of page