top of page

Yeni Yayın: Diren Çakılcı'nın kaleminden çıkan "Selânik Şehri 1800-1860" Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

30 Ara 2023

"Osmanlı Devleti’nin Rumeli bölgesinde önemli bir merkezi olan Selânik’in 19. yüzyıldaki askerî, idarî, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına tutulan farklı projeksiyonlarla anlatıldığı Selânik Şehri (1800-1860), Diren Çakılcı’nın anlatımıyla raflarda... "

5 bölümden oluşan eserin ilk bölümü "Selanik Kalesi ve Askerleri" ikinci bölümü "Şehir ve Yaşam" üçüncü bölümü "Şehir Nüfusunun Dinamikleri" dördüncü bölümü "Şehir ve Ekonomi" ve son bölümü "Şehirde Güvenlik ve Beledi Hizmetler"dir.


"Elimizdeki kitap Osmanlı Devleti’nin yakın tarihinden, en makbul şehirlerinden Selânik’e dair bir monografi olarak hazırlanmıştır. Bu zamana kadar daha çok yabancı gözlerin incelediği, şehrin Osmanlı’ya aidiyeti hep bir slogan ile unutturulmaya çalışılmış ama esasında Osmanlı’nın kendisi olan bir Selânik. 20. yüzyılın mücadeleleri şehri bambaşka bir görünüme, kimsesiz, terk edilmiş bir yurt toprağına çevirse de bizden olan şehir. "


"Müellifin doktora tezinin bir çıktısı olan bu eserin amaç, iddia ve savunmaları şu şekildedir: "Bunlar her şeyden önce Selânik’in Osmanlı kimliğini ön plana çıkarmak; Avrupa, Amerika merkezli yakın ve uzak literatüre, Osmanlı arşiv kayıtlarının gücüyle izahlar getirmek; Osmanlı şehir tarihinin basmakalıp yargılarına, öğretilen yanlışlara farklı kaynaklarla öneriler sunup “Osmanlı ahengine” vurgu yapmak; bir kıvılcımla tarumar olabilen koskoca devletin geliştirmiş olduğu ve medeniyetine güç katan iş birlikçi birlikte yaşama pratiklerini ön plana çıkarmaktır. "


Detaylı bilgi için tıklayınız.bottom of page