top of page

Yeni Baskı: A. Melek Özyetgin, Ayşe Ersay Yüksel ve Elif Tuğçe Kurt'un hazırladığı "Osmanlı İmparatorluğu'nda Diplomasi ve Ağırlama" adlı eser, Ötüken Neşriyat tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

10 May 2024

Eserin ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının ve “Türk Hariciyesi”nin 500. yılının kutlandığı 2023 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yapılmıştır. İkinci baskısının Ötüken Neşriyet tarafında yayınlandığı bu çalışma, 19. yüzyılda İstanbul'un uluslararası diplomatik ilişkilerdeki rolünü ve bu dönemdeki ağırlama geleneklerini detaylı bir şekilde ele almaktadır.

İstanbul'un 19. yüzyılda diplomatik ziyaretlerin merkezi haline gelmesi, dünya devletlerinin uluslararası ilişkilerindeki değişim ve dönüşümlere paralel olarak yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun denge politikası çerçevesinde, çeşitli ülkelerden gelen hanedan üyeleri, devlet başkanları, diplomatlar ve elçiler özel teşrifat programlarıyla ağırlanmıştır. Bu ziyaretler, sadece diplomatik ilişkileri değil, aynı zamanda kültürel etkileşimi de kapsamaktadır.


Kitap, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli ülkelerden gelen konukların ziyaretlerini yeniden değerlendirirken, dönemin yerli ve yabancı arşivlerinden elde edilen yazılı ve görsel kaynakları da kullanarak bu ziyaretlerin nasıl gerçekleştiğini ve hangi etkileşimleri beraberinde getirdiğini göstermektedir.


Bu çalışma, sadece tarihsel bir kronoloji sunmakla kalmayıp, aynı zamanda diplomatik ziyaretlerin sosyokültürel boyutunu vurgulayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında devam eden geleneksel diplomasi geleneğine akademik bir bakış sunmaktadır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page