top of page

Osmanlı Araştırmaları Dergisinin 62. Sayısı neşredildi.

Osar Blog

23 Kas 2023

Osmanlı Araştırmaları Dergisi'nin 62. sayısının içeriği oldukça geniş ve çeşitli konuları kapsıyor. Makaleler, Koca-ili Türkmenlerinin Rumeli'ye katkılarından başlayıp, Sokolluzade Hasan Paşa'nın resimli evrensel tarihine, İbn Kennan'ın kimlik ve ben-anlatısına kadar geniş bir yelpazede Osmanlı tarihi üzerine derinlemesine çalışmaları içeriyor. Ayrıca, Levant Şirketi'nin Selanik'teki kurumsal etkileri, 19. yüzyıl İstanbul'undaki Çerkeslerin kölelik ve özgürlük arayışları, adalet fermanları ve madencilik gelirleri gibi konular da incelenmiş.

Derginin yeni sayısında, değerlendirme yazıları, araştırma notları, anma yazıları ve kitap incelemeleriyle akademik bir bakış açısı sunulmuş. makaleler, Osmanlı tarihi üzerine derinlemesine araştırmalar yapanlar için zengin bir kaynak niteliği taşıyor.


İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

 1. Hacer Ateş- Koca-ili Türkmenlerinin Rumeli’nin İskânına Katkıları / Contributions of the Koca-ili Turkomans to Rumeli’s Settlement • 1


 2. Melis Taner- A New Look at Sokolluzade Hasan Paşa’s Illustrated Universal History / Sokolluzade Hasan Paşa’nın Resimli Evrensel Tarihine Yeni Bir Bakış • 47


 3. Yahya Koç-

  Kendi Aynasında Bir Alim-Tarihçi: İbn Kennân’ın Yevmiyye’sinde Ben-anlatısı ve Kimlik / A Scholar-Historian in His Mirror: Self-narrative and Identity in Ibn Kennān’s Yavmiyya • 77


 4. Mehmet Demiryürek- “The Levant Company did me ye honour of appointing me consul of this place, Negropont and all Greece”: The Institutional Appearance of the British in Salonica / “Levant Kumpanyası Beni Bu Yerin, Eğriboz’un ve Bütün Yunanistan’ın Konsolosu Tayin Etmekle Onurlandırdı”: İngilizlerin Selanik’teki Kurumsal Tezahürleri • 113


 5. Yahya Araz- “Ben ‘hür’üm... Hayır, sen kölesin...”! 19. Yüzyılın Üçüncü Çeyreğinde İstanbul’da Çerkesler, Kölelik, Hürriyet Arayışları ve Rumeli Kazaskerliği Mahkemesi / “I am ‘free’... No, you are a slave!” Circassians, Slavery, the Search for Freedom, and the Rumeli Kazaskerliği Court in Istanbul in the Third Quarter of the 19th Century • 145


 6. Kübra Fettahoğlu- Bir “Ölü Doğum” Hikâyesi: 1875 Adalet Fermanı ve Meclis-i Âlî-i İcrâât’ın Faaliyetleri / The Story of a “Stillborn”: 1875 Adalet Firman and the Activities of the High Council of Execution • 185


 7. Semih Sefer- Gümülcine Madenlerinin İşletilmesi ve Gelirleri (1850-1910) / The Operation and Revenues of Gümülcine Mines (1850-1910) • 227


DEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE

 1. Heath W. Lowry - Whither Defterology? A Review Articl e of Halil İnalcık, Evgeni Radushev & Uğur Altuğ, 1445 Tarihli Paşa Livası İcmal Defteri

  • 267

 2. Hasan Yüksel - Osmanlı Tarihinin Temel Kaynaklarından İlk Anonim Tevarih-i Al-i Osman

  (Edirne Nushası) İsimli Çalışmamıza Yazılan Tenkide Cevap

  • 295


ARAŞTIRMA NOTLARI / RESEARCH NOTES

 1. Mustafa Dehqan - Hašt Bihišt VI, Story XI: A Quotation from Abū Tammām’s Ode on Amorium • 315


VEFEYAT / OBITUARY

 1. Zafer Toprak- (1946-2023): Cumhuriyet döneminin önde gelen tarihçisi Şevket Pamuk • 323


 2. Kaya Şahin & Rita Koryan- Cornell H. Fleischer’s (1950-2023) Journey • 326


 3. Mahmoud Yazbak- Abd al-Rahim Abu Hussein (1951-2022): A Palestinian and Lebanese Historian of Ottoman Studies • 335


 4. Jeroen Duindam- In memory of Metin Kunt (1942-2022) • 339KİTABİYAT / BOOK REVIEWS

 1. Nora Elizabeth Barakat, Bedouin Bureaucrats: Mobility and Property in the Ottoman Empire

  Laura Stocker • 343


 2. Sadık Müfit Bilge, Osmanlı Çağı’nda Kafkasya ve Kafkasyalılar 1454-1829 (Tarih-Toplumlar-Ekonomiler)

  Serkan Keçeci • 349


 3. M. Hanefi Bostan, Rize’nin Sosyal Tarihi (Fetihten 18. Yüzyıla)

  Ayşegül Kuş • 354


 4. Johanna Drucker, The digital humanities coursebook: an introduction to digital methods for research and scholarship

  Fatma Öncel • 358


 5. Serap Sunay, Hemşinli Mehmed Ali Paşa: Tanzimat Muhalifi ve Hanedan Damadı

  Hasan Ali Çakmak • 365


 6. Seyfi Kenan & Selçuk Akşin Somel, Dimensions of Transformation in the Ottoman Empire from the Late Medieval Age to Modernity: In Memory of Metin Kunt Özgün Deniz Yoldaşlar • 370


 7. Helen Pfeifer, Empire of Salons: Conquest and Community in Early Modern Ottoman Lands

  Faruk Akyıldız • 380


 8. Murat Yaşar, The North Caucasus Borderland Between Muscovy and the Ottoman Empire 1555-1605

  Mahmut Halef Cevrioğlu • 385


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page