top of page

OSAMER kitaplığına yeni yayın!

OSAR Blog

7 Tem 2022

Editörlüğünü Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Büşra Çakmaktaş’ın yaptığı “Teoriden Pratiğe Osmanlı’da Bilim” kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlandı.
bottom of page