top of page

Tarih Dergisi'nin 81. sayısı neşredildi.

Rumeysa Dobra

16 Kas 2023

Derginin yeni sayısı 19 farklı makaleye ev sahipliği yaparak okuyucularını zengin bir içerikle buluşturuyor.

Dergi, çift-kör hakemli ve açık erişimli yapısıyla akademik dünyada güvenilir bir kaynak olarak öne çıkarken, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yaparak ulusal ve uluslararası alandaki etkileşimi artırma hedefini sürdürüyor.


Tarih Dergisi’nin 81.Sayısında Yer Alan Makaleler:


 1. İtalyan Kaynaklarında Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Paşa Hakkında İlk Haberler- Mevlüt ÇELEBİ

 2. Türkiye’nin Yakın Tarihine Dair Bir Propaganda: Prens Sabahattin Millî Mücadele Taraftarı mıydı? - Ramazan Erhan GÜLLÜ

 3. Cumhuriyet Gazetesine Göre Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Kâğıt Paralarının Basım Serüveni - Melek ÖKSÜZ

 4. Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılında: Cumhuriyet Tarihi ve Cumhuriyet Tarihçiliği Üzerine Notlar - Cezmi ERASLAN

 5. Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye’de Yapılan Çalışmalar (2008-2023)- Recep KARACAKAYA

 6. Cumhuriyet’in 100. Yılında İlmiye Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme - Mehmet İPŞİRLİ

 7. Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Elçileri ve Elçilikleri Üzerine Yapılan Çalışmalar - Hacer TOPAKTAŞ ÜSTÜNER

 8. Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Türkiye’de Bizans Tarihi Çalışmalarında İstanbul Üniversitesi’nin Yeri ve Önemi (1923-2023) - Ebru ALTAN

 9. Türk Tari̇h Yazımında Haçlı Seferleri - Aydın USTA

 10. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de Selçuklu Tarihi Çalışmaları - Muharrem KESİK

 11. Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Ortaçağ Türk ve İslâm Denizcilik Tarihi Çalışmaları - Murat ÖZTÜRK

 12. Hun, Gök Türk, Uygur Araştırmalarının Tarihi Gelişimi - Ahmet TAŞAĞIL

 13. Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Anısına Cumhuriyet Dönemi Genel Türk Tarihi Araştırmaları: Orta ve Batı Asya 13-16. Asırlar Sınırlar, Şahıslar, Temalar - Hayrunisa ALAN

 14. Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Doğu Avrupa Türk Tarihi Çalışmaları - Muallâ Uydu YÜCEL

 15. 15-20. Yüzyıllar Arasında Kuzey Türkistan Tarihi Üzerine Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalara Dair Kısa Bir Değerlendirme - Dinçer KOÇ

 16. Türkiye’de Moğol Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalara Dair Bir Değerlendirme - Kürşat YILDIRIM

 17. Türkiye’de Moğol Tarihi Çalışmalarının Gelişimi (Cengiz Han ve Ardılları Zamanında Büyük Hanlık ile Altın Orda Hanlığı) - Altay Tayfun ÖZCAN

 18. Tarih-Edebiyat İlişkileri Bağlamında Yeni Türk Edebiyatında Tarih Temi (Şiir ve Roman) - Mehmet SAMSAKÇI

 19. Türkiye’de Tarihi Coğrafyanın 100 Yılı - Mehmet BAYARTANDetaylı bilgi ve makaleleri okumak için tıklayınız.


bottom of page