top of page

𝑿𝑰𝑿. 𝒚𝒚 𝑰̇𝒔𝒕𝒂𝒏𝒃𝒖𝒍'𝒖: 𝑻𝒆𝒎𝒂𝒍𝒂𝒓, 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓, 𝑫𝒊𝒋𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒀𝒐̈𝒏𝒕𝒆𝒎𝒍𝒆𝒓 çalıştayı 10 Haziran'da gerçekleşecek.

OSAR Blog

8 Haz 2023

Dijital Beşeri Bilimler Merkezi'nin Şehir Tarihi Serisi olarak düzenlediği 𝑿𝑰𝑿. 𝒚𝒚 𝑰̇𝒔𝒕𝒂𝒏𝒃𝒖𝒍'𝒖: 𝑻𝒆𝒎𝒂𝒍𝒂𝒓, 𝑲𝒂𝒚𝒏𝒂𝒌𝒍𝒂𝒓, 𝑫𝒊𝒋𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒀𝒐̈𝒏𝒕𝒆𝒎𝒍𝒆𝒓 çalıştayı farklı disiplinlerden araştırmacılarla İstanbul'un tarihyazımını ele alacak.

Marmara Üniversitesinde faaliyete başlayan Dijital Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi bünyesinde "XIX. Yüzyıl İstanbul’u: Temalar, Kaynaklar, Dijital Yöntemler" başlıklı şehir tarihi çalıştayında sınırlı sayıda konu uzmanı ile 19. yüzyıl İstanbul'unu çeşitli temalar ve sorular bağlamında tartışılacak.


Çalıştay 10 Haziran 2023 tarihinde M.Ü. Göztepe Kampüsünde gerçekleşecek.

bottom of page