top of page

Yeni Yayın: Osmanlı İmparatorluğu: Yeni Bir Tarih

OSAR Blog

14 May 2024

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından kaleme alınan eser Timaş Akademi etiketiyle neşredildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun köklü tarihini ele alan "Osmanlı İmparatorluğu: Yeni Bir Tarih", 14. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan geniş bir dönemi kapsamaktadır. Kitap, Osmanlı'nın siyasi, diplomatik, askerî, sosyal, ekonomik, mali ve hukuki yapılarını derinlemesine inceleyerek, imparatorluğun dinamiklerini ve dönüşümlerini gözler önüne seriyor. Ayrıca, Osmanlı'nın dünya tarihindeki yeri, uzun ömürlülüğünün sebepleri ve ardıl devletlerdeki mirası gibi önemli sorulara yanıt arıyor. Akademik çerçevede hazırlanan bu eser, tarih meraklıları için vazgeçilmez bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor.


Detaylı bilgi için: https://timas.com.tr/osmanli-imparatorlugu-yeni-bir-tarih-9786256767140


bottom of page