top of page

Yeni Yayın: Osmanlı Selânik: Dün ve Bugün

OSAR Blog

2 Oca 2023

Heath W. Lowry 'nin "Osmanlı Selânik: Dün ve Bugün" kitabı BAU etiketiyle neşredildi.

Eserde bulunan Osmanlı dönemine ait elli altı mimari eser ve yirmi taş kitabenin konumlarını harita üzerinde görüntülemek için


https://heathlowrybooks.com/osmanli-selanik-dun-ve-bugun/

bottom of page