top of page

Yeni Yayın: The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy

Rumeysa Dobra

6 Eki 2023

Halil İnalcık’ın The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy isimli eseri, Koç Üniversitesi Yayınları etiketiyle yeniden yayımlandı.

Türk Tarihçiliğine kazandırdığı değerli akademik çalışmalarla tanınan Halil İnalcık, on altı İngilizce makalesinden oluşan The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy başlıklı eseri Variorum Reprints etiketiyle 1978 senesinde ilk kez yayımlanmıştı. Söz konusu muhtelif çalışmalar “Fetih ve Organizasyon, Ekonomi, Osmanlı Gerilemesi ve Reform ” olmak üzere üç tema bağlamında kategorize edilmişti. 


    Eserin “Fetih ve Organizasyon” kategorisinde yer alan çalışmalar “ Osmanlı Fetih Yöntemleri, Bizans ve Osmanlı Vergi Kanunları Arasındaki İlişki Sorunu, Edirne’nin Fethi (1361), Türk Tarihinde Toprak Sorunları, Modern Avrupa’nın Gelişimin de Türk Etkisi, II. Mehmed’in İstanbul’un Rum Nüfusuna ve Şehrin Bizans Yapılarına Yönelik Politikası, Kanuni Sultan Süleyman ve Osmanlı Hukuku, Osmanlı Politikası ve Yönetimi Fetihten Sonra Kıbrıs, Osmanlı Belgelerinde İnebahtı”dır.  Bu bölümde imparatorluğun genişleme dönemine, fetih metodlarına ve yeni fethedilen bölgelerde Osmanlı politikasına, vergi sistemine, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın gelişimi üzerindeki etkisine odaklanılmıştır. 


    Çalışmasının ikinci kategorisi olan “Ekonomi” bölümü  “ Osmanlı İktisat Zihniyeti ve Osmanlı Ekonomisinin Yönleri, Bursa ve Levant Ticareti, ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Sermaye” konularını ihtiva etmektedir. Bu bölümde Osmanlı Devleti’nin ekonomik politikalarına, bölgeler arası ticarete ve Osmanlı Devleti’nde Sermaye Oluşumuna değinilmiştir. 


    Çalışmanın üçüncü kategorisini teşkil eden “ Osmanlı Gerilemesi ve Reform” bölümünde ise  “Osmanlı’nın Gerilemesi ve Reayaya Etkileri, Ateşli Silahların Ortadoğu’da Yayılmasının Sosyo-Politik Etkileri, Geleneksel Toplumun Doğası; Türkiye ve Tanzimat’ın Uygulanması ve Türkiye’ye Etkileri” çalışmaları yer almaktadır.  Osmanlı Devlet ve toplum yapısını çeşitli perspektiflerden anlatan bu eser, Osmanlı Devleti’nin Batı’nın askeri üstünlüğü karşısında geçirdiği değişim ve dönüşümlere ışık tutmakla beraber  bu konjonktürde reayanın durumuna yönelik tespitler de sunuyor. 


Detaylı bilgi için tıklayınız

bottom of page