top of page

Hakkımızda

OSAR Blog, Osmanlı tarihi araştırmacılarını bir araya getirerek konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturmak, söz konusu çalışmaların geleceğine yönelik bir perspektif sunmak ve bu çerçevede yol haritasının oluşmasına katkıda bulunmak için kurulmuştur.  Bu amaçla Osmanlı dönemine ait sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel yapılara dair bilimsel araştırmalar yapılmasını ve bunların platform aracılığı ile paylaşılması hedeflemektedir.

Amacımız

  • Osmanlı dönemini sosyal, siyasi, ekonomik, dini ve kültürel açılardan derinlemesine ele alan araştırmalar yapmak,

  • Üniversitelerde farklı alanlarda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek sinerji oluşturmak ve Osmanlı araştırmalarına dinamizm kazandırmak,

  • Türkiye'de Osmanlı araştırmalarına yönelik farkındalığı, bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek,

  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaçlar doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirmek,

  • Uzun bir tarihi geçmişi birlikte yaşamış ve ortak bir kültürü paylaşmış olan toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarına ve ortak hareket etmelerine zemin oluşturacak çalışmalar yapmak.

Faaliyet Alanlarımız

  • Osmanlı İmparatorluğu'na dair ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar yapmak,

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve seminerler hakkında bilgi ağı oluşturmak,

  • Ulusal ve uluslararası nitelikte projeler üretmek,

  • Yurt içi ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu ile alakalı olarak yapılmış akademik çalışmalardan herkesin ulaşabileceği bir veri tabanı oluşturmak,

  • Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan diğer ulusal ve uluslararası, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği imkânlarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma sonuçlarını kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların faydalanmasına sunmak.

bottom of page