top of page

Yeni Yayın: Hüseyin Onur Ercan tarafından kaleme alınan Cânibî Ali Paşa adlı eser Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

22 Nis 2024

Cânibî Ali Paşa ve elçiliği hakkında çoğu ilk defa gün yüzüne çıkan Avusturya ve Osmanlı arşiv belgelerinden yapılmış bu çalışma, erken modern Osmanlı diplomasi tarihçiliğinde yeni bir ufuk açma misyonu taşımaktadır.

Üç ana bölümden oluşan eserin ilk bölümü "Büyük Elçiler, Diplomatik Misyon ve Zamanın Ruhu" başlığı altında "Kahire’den Viyana’ya “Cânib” Ali Efendi ,Danimarka Asıllı Anton Corfiz Kont Von Ulfeld, Büyük Elçilerin Atanması , 1740-41 Yıllarındaki Siyasî Hadiseler, Zamanın Ruhu ve Teşrifat Anlayışı" çerçevesinde şekillenmiştir.

İkinci bölüm olan "Cânibî Ali Paşa'nın Viyana Elçiliği" kapsamında İstanbul’daki Hazırlıklar, Osmanlı Büyük Elçisi İçin Viyana’daki Hazırlıklar, İstanbul’dan Yolculuk ve Güzergâh, Muazzam Elçilik Kafilesinin Belgrad’a İntikali , Sava’da Tombaz Köprü Üzerinde Elçi Mübadelesi, Habsburg Başkenti Öncesi Son Durak: Schwechat, Teşrifat Toplantıları, Hastalık ve Protokol Krizi, Cânibî’nin Yazılı Beyanıyla Düğümün Çözülmesi incelenmektedir.


Son bölüm olan "Cânibî Ali Paşa'nın Viyana Günleri" nde ise Büyük Elçilik Alayının Şehre Girişi, Kayzer VI. Karl’ın Huzurunda, Diğer Diplomatik Temaslar, Osmanlı / Türk Tebaası ve Ticaret , Viyana’da Gündelik Yaşam ,Tarassutla Memur Habsburglu Yüzbaşılarının Günlük Raporlarına (Diarium) Yansıyanlar, Kraliçe Maria Theresia Tarafından İlk Resmikabul , Kraliçe Maria Theresia’ya Veda Ziyareti , Belgrad Hududunda Dönüş Mübadelesi, Elçilik Avrupa Basınına Nasıl Yansıdı? kaleme alınmıştır.


Eserin takdimini kaleme alan Feridun Emecen eserin önemini şu şekilde tasvir ediyor "Hüseyin Onur Ercan’ın bu çalışmasının en değerli yanı Habsburg arşivlerini derinlemesine kullanması ve böylece karşılaştırmaya salih bir diplomatik çerçeveyi Canibî Ali Paşa üzerinden okuyucularına rahat okunup anlaşılabilir bir üslupla sunmuş olmasıdır. Ayrıca bu kitap Osmanlı-Habsburg diplomasi tarihi açısından önemli bir boşluğu dolduran, yer yer yapılan araştırmalardaki hataları tashih eden ve bu açıdan ciddi bir katkı sağlayan örnek bir çalışmayı da yansıtır".


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page