top of page

Yeni Yayın: Zekeriya Kurşun'un kaleminden çıkan Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi adlı eser Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

31 Oca 2024

"Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı, incelikle kurgulanmış bu eser II. Abdülhamid devrine Küçük Said Paşa’nın biyografisinden bakıyor."

Eserinde II. Abdülhamid Dönemi konjonktürü hakkında bilgi veren Kurşun, bu dönemi Osmanlı Devleti'nin yeniden canlandırılması için üstün gayretlerin olduğu bir dönem olarak değerlendirmektedir. Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı bürokrasisine intisap eden Said Paşa, dönemin tecrübeli birçok devlet adamının yanında yetişmiştir ve Said Paşa’nın siyasi hayatı II. Abdülhamid’in tahta geçtiği gün başlamıştır.


Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı eserde II. Abdülhamid Dönemi'ni mikro bağlamda Said Paşa'nın biyografisi üzerinden merceğe almaktadır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page