top of page

Yeni Yayın: OSARK'ın özel oturumlarından birinde sunulan tebliğlerden oluşan “Osmanlı’da Maarif: Kişiler, Anlatılar, Kurumlar” başlıklı eser, Adem Ölmez’in editörlüğünde Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

12 Şub 2024

Eser, "Osmanlı maarifinin gelenekten moderne uzanan bu serüvenini çeşitli açılardan müzakere eden Osmanlı’da Maarif, eğitim tarihi yazıcılığı, modern mektepler, kadın eğitimi ve medreseler alanlarında yetkin araştırmacıların kaleme aldığı muhtelif makalelerden oluşuyor."

14. yüzyılla beraber Osmanlı eğitim sisteminin ana kurumu olarak değerlendirilen medreselerin yanına zaman içerisinde başka eğitim kurumları da eklenmiştir. "18. yüzyılda Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn, Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn ve bunlara öğrenci yetiştiren rüşdiye ve idadilerin; 19. yüzyılda ise Mekteb-i Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye, Mülkiye-i Şâhâne ve Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne gibi mekteplerin" açılması eğitimin daha modern bir kimlik kazandığını ve kurumsallaştığını göstermektedir. Yeni eğitim kurumlarının yanında medreseler de varlığını sürdürmüştür.


"Osmanlı'da Maarif" adlı eserde bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde eğitim kurumlarındaki gelenekten moderne uzanan süreci incelemektedir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.


bottom of page