top of page

Yeni Yayın: Erik Jan Zürcher'in kaleme aldığı ve Turgay Sivrikaya'nın çevirisini yaptığı Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tarih, Toplum ve Siyaset adlı eser İletişim Yayınları tarafından yayınlandı!

Rumeysa Dobra

22 Şub 2024

"Erik Jan Zürcher’in Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kitabı, modern Türkiye’nin neredeyse her tartışma başlığı için derin bir kavrayışa temel teşkil edebilecek makalelerden oluşuyor. Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan dönemi karşılaştırmalı ve detaycı bir biçimde ele alıp özgüllükleri, süreklilik ve kopuşları anlamaya imkân tanıyor, tarihyazımına dair tartışmaları zenginleştiriyor."

Erik Jan Zürcher'in Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e adlı eseri 15 bölümden oluşmaktadır. Zürcher'in Türkiye'de yayımlanan üçüncü derleme makalelerini içeren bu eser, geçtiğimiz 20 senede Zücher'in kaleminden muhtelif kitap ve dergilerde yayımlanan ve tümü İngilizce kaleme alınan makaleleri içermektedir.


Jan Zürcher'in kendi ifadesiyle eserinin ortaya çıkış amacı şu şekildedir: "Makalelerin yayımlandığı sırada yeni araştırma verileri ortaya çıkmasına rağmen, metinlerin çoğunun esas amacı, mevcut kaynakları yeniden gözden geçirerek 1880-1930 yılları arasında Türkiye’nin, Türk toplumunun ve siyasi sisteminin nasıl bir değişim ve dönüşümden geçtiğini daha iyi anlamaktı."


Detaylı bilgi için tıklayınız.bottom of page