top of page

Yeni Yayın: Editörlüğünü Doç. Dr. Kenan Yıldız'ın yaptığı "Terekeler Neyi Derler?" adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

10 Oca 2024

Eser, 2022'de OSARK tarafından düzenlenen "Terekeler Neyi Derler" başlıklı özel oturumun bir çıktısı olarak yayınlanmıştır.

Osmanlı Araştırmaları için büyük önem arz eden kaynaklar arasında yer alan terekeler, sosyoekonomik tarih, hukuk tarihi, kültür tarihi, sanat tarihi ve edebiyat tarihi gibi alanlar açısından da değerli bir kaynak değeri taşıyor. Terekeler altmış seneden beri çalışılmış olmasına rağmen muhteva bakımından çok çeşitli olmaları nedeniyle üzerinde daha da durulacak kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır.


Muhtevasını oluşturan bilgilerin gerçekliğinden dolayı Osmanlı tarihçilerinin vazgeçilmez kaynaklarından olan terekeler,"toplumun öne çıkan kişilerinin biyografik her türlü bilgilerinin tespitinden, yeme-içme, giyim-kuşam, okuma-yazma gibi tematik detaylara ışık tutulmasına somut deliller sunan hususi mahiyette düzenlenmiş, incelikle kayıt altına alınmış olan ilk elden bilgileri derlemektedir."


Söz konusu eserde alanında uzman olan İsmail E. Erünsal, Fatih Bozkurt, Mine Arslan, Betül Tezcan, Ş. Şule İyigönül Atasağun, Yakup Aydın, Muhammet Bedrettin Toprak, Naz Ecem Çınaryılmaz, Merve Uçar Nurcan, Şüheda Tokat, Esra Muhacır ve Esra Geçer Uslu'nun kaleme aldığı yazılar üzerinden "Tereke nedir? Neden tutulur? Tereke defterleri neyi ne kadar derler? Tutuldukları yerin ticari, sosyal ve demografik yapısıyla ilgili bize ne söyler? Kitap kültürü çalışmalarına ne derecede katkı sağlar?" gibi hususlar tartışılmaktadır.


Osmanlı Devleti'nin terekeler üzerinden nasıl inceleneceğine dair özgün tespit ve yorumların derlendiği bu eser, tereke çalışmaları alanına kıymetli bir katkı sağlamaktadır. Konu çeşitliliği bakımından da zengin olan bu çalışma, aile, halk, kadın, sahaf ve şair gibi çeşitli zümreleri odağa alarak makro bir toplum portresi sunmaktadır.


"Kitap kültüründen mimariye, servet düzeylerinden aileye, demografik yapıdan diplomatik yorumlara kadar farklı araştırma sahalarının bakış açılarını bir araya getiriyor olması dolayısıyla bu kitap, terekeleri temel alacak ileriki çalışmalar için önemli bir kılavuz ve kaynak işlevine sahip olma özelliği ve iddiası taşımaktadır."


Detaylı bilgi için tıklayınız.bottom of page