top of page

Yeni Yayın: Editörlüğünü İbrahim Şirin'in yaptığı Osmanlı'da Siyasal Dilin İnşası adlı eser Ketebe Yayınları tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

22 Nis 2024

"Osmanlı’da Siyasal Dilin İnşası" adlı eser 7-9 Eylül 2022’de düzenlenen III. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) bünyesindeki “Siyasal Dilin İnşası: Değişen ve Dönüşen Osmanlı İmparatorluğu’nda Kavram ve Söylem” başlıklı panelde sunulan tebliğleri ihtiva etmektedir.

"Osmanlı’da Siyasal Dilin İnşası, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla tarihi, siyasal ve toplumsal saikleriyle Osmanlı-Türk modernitesine dokunan kavramları irdelerken, dönem hafızasının kodlarını yine dönemin tarihi olguları ve düşünce dünyasındaki gelişmeler üzerinden ele alıyor..."


Bu kapsamda kitapta yer alan her bir makale, Osmanlı modernitesine ait başat kavram dağarcığından hareketle kaleme alınmıştır. Osmanlı-Türk modernitesini çerçevesinde kabul edilen kavramların semantik gelişimini, değişimini ve dönüşümünü ortaya çıkartmayı hedefleyen kitapta dönem hafızasının kodlarını yine dönemin tarihsel olguları ve düşünce dünyasındaki gelişmeler üzerinden okuyucuya sunulduğu görülmektedir. Kitabın Osmanlı-Türk düşünce tarihçiliğinde kavram çalışmaları adına yol gösterici bir başlangıç olmasını umut edilmiştir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.


bottom of page