top of page

Yeni Yayın: Dijital Beşeri Bilimler ve Osmanlı Çalışmaları Doç. Dr. Yunus Uğur'un editörlüğünde Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından neşrediliyor.

Rumeysa Dobra

27 Kas 2023

Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) özel oturumlarında sunulan makalelerin ilk kitaplarından biri olan “Dijital Beşeri Bilimler ve Osmanlı Çalışmaları” Doç. Dr. Yunus Uğur'un editörlüğünde Vakıfbank Kültür Yayınları etiketiyle yayına hazırlanıyor.

"Dijital Beşeri Bilimler ve Osmanlı Çalışmaları " adlı eserde alanlarında uzman tarihçiler tarafından kaleme alınan on farklı makale yer almaktadır. Söz konusu makalelerin muhteviyatları ise şu şekildedir:


  1. Osmanlıca metinlerin yapay zekâ yazılımları ile günümüz harflerine çevrilmesini sağlayan projeler

  2. Kültürel mirasın tespiti, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için geliştirilen dijital yöntemlerle ve çeşitli arşiv kaynaklarından edinilen büyük verilerin tarihçilerin yorumlamasına izin verecek analiz tasarımları

  3. Tarihi verilerin dinamik görselleştirilmesi

  4. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanımıBu bağlamda oldukça geniş bir kitleye hizmet edecek olan bu eser dijital beşeri bilimler ve Osmanlı tarihçiliğinin kesişim noktalarını aydınlatmaya katkı sağlayacaktır. Ayrıca eser açık kaynaklı veri tabanlarının ve yazılımların Osmanlı tarihçileri için etkin kullanımına dikkat çekerken arşivlerde geleneksel metodların kullanımıyla gözden kaçan bilgileri gün yüzüne çıkararıp yeni argümanlar oluşturmak için bir rehber olma gayesini taşımaktadır.


Eserde yer alan yazarlar: Prof. Dr. Betül İpşirli Argıt, Doç. Dr. Yunus Uğur, Doç. Dr. Abdurrahman Atçıl, Dr. Öğr. Üyesi, Esma Fatıma Bilgin Taşdemir, Elif Derin Can, Serpil Özcan, Özge Eda Kaya, Fatma Aladağ, Büşranur Bekman

bottom of page