top of page

Yeni Yayın: Mehmet Akif Aydın'ın kaleme aldığı Osmanlı Hukukuna Giriş Klasik Dönem adlı eser İSAM Yayınları tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

31 Oca 2024

Osmanlı Hukukuna Giriş Klasik Dönem adlı eser, İSAM Temel Kültür Dizisi kapsamında kaleme alınmıştır.

Mehmet Akif Aydın, bu eserin Osmanlı hukuku hakkında genel bir fikir edinmek isteyenlere yönelik olduğunu ön sözünde ifade etmektedir. Aydın, 8 bölüm olarak kaleme aldığı çalışmanın ilk bölümünde Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı, ikinci bölümde Şer'i ve Örfi Hukuk İlişkisi, üçüncü bölüm kanunnameler, dördüncü bölüm Mahkemeler, beşinci bölüm Divanlar ve Diğer Yargı Kurumları, altıncı bölüm Osmanlı Hukuku'nda Resmi Mezhep Anlayışı, yedinci bölümde Fetva ve Fetva-Kaza İlişkisi ve son olarak sekizinci bölümde Gayrimüslimler odak noktasına alınmıştır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page