top of page

Yeni Yayın: Ertan Ünlü'nün kaleminden çıkan 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar ve İlişki Ağları Timaş Akademi tarafından neşredildi!

Rumeysa Dobra

12 Şub 2024

"Dr. Ertan Ünlü devletle çalışmanın bedelini canlarıyla ödeyen Darbhâne-i Âmire sarrafı Bedros ile Sakızlı sarraf Dimitri örnekleri üzerinden bu meslek erbabının Osmanlı iktisadi, siyasi ve sosyal yapısı üzerindeki etkilerini analiz ediyor."

Eserine sarraflar üzerine bir literatür değerlendirmesiyle başlayan Ertan Ünlü, Osmanlı İmpatatorluğu'nda sarraflara yönelik panoramik bir çerçeve sunmanın ardından mikro bağlamda Darbhâne-i Âmire sarrafı Bedros ile Sakızlı sarraf Dimitri örnekleri üzerinden sarrafların Osmanlı Devleti'ndeki rolüne ve 18. yüzyılın ikinci yarısında sarrafların ilişki ağlarına değiniyor.


Ünlü eserinde şu sorulara cevap aramaktadır:


  1. Bu dönemde sarraflar yalnızca finansör olarak mı işlev görmekteydiler? Devlet ve toplum nezdinde başka rolleri de var mıydı?

  2. Bağlantıda oldukları kişiler kimlerdi? Kurdukları ilişki ağları bağlamında Osmanlı toplumu ya da kendi cemaatleri üzerinde bir güç unsuru oluşturdular mı?

  3. Yönetici elitler arasında yaşanan iktidar savaşı ya da hizipleşmede sarrafların rolleri nelerdi? Bu çatışmalarda taraf mı oldular, yoksa kurban mı gittiler?

  4. Bedros’un katlinde Eflak voyvodası Mavroyani’nin dahli var mıydı?

  5. Esma Sultan’ın himayesi Dimitri’nin hayatını ve ölümünü nasıl etkiledi?


Netice olarak Ertan Ünlü, "darphane sarrafı Bedros ve Sakızlı sarraf Dimitri üzerinden Osmanlı iktisat tarihini siyasi ve sosyal alanlara temas eden yanlarıyla birlikte ele alıyor. Ayrıca sosyal bilimlerde henüz yeni sayılan sosyal ağ analizi yöntemini kullanmasıyla öncü bir çalışma" olarak raflarda yerini almıştır.


Detaylı bilgi için tıklayınız.


bottom of page