top of page

Yeni Yayın: Ella Fratantuono tarafından kaleme alınan Governing Migration in the Late Ottoman Empire adlı eser, Edınburgh University Press tarafından yayınlandı!

Rumeysa Dobra

3 May 2024

Fratantuono, küresel kitlesel göç çağında Osmanlı İmparatorluğu'nda göçmenleri yönetmeye yönelik değişen yaklaşımların izini muhacir kavramı üzerinden sürüyor.

Geç dönem Osmanlı göç yönetimine ilişkin ilk kapsamlı İngilizce çalışmayı sunan Ella Fratantuono, bu eserinde Osmanlı reformunda göçmen ve mülteci yerleşiminin önemi, küresel ve Orta Doğu göç rejimleri ve mülteci yönetiminin ortaya çıkışını merkeze alarak bu süreçlere tarihsel bir perspektiften ışık tutuyor.


Göç yönetimi, göç rejimleri ve devlet inşasındaki tarihsel eğilimlere ilişkin bir vaka çalışması yapan Fratantuono, göçü tanımlamak için kullanılan terimler zaman içinde nasıl değişiyor? Bu değişimler içerme ve dışlama olasılıklarını nasıl yansıtıyor?


Yazar, bu soruları yanıtlamak için göçmenlerin yönetimini 60 yıllık bir dönem boyunca (1850-1910) Osmanlı devlet inşasının merkezine yerleştiriyor. Birçoğu baskı, şiddet ve savaştan kaçan milyonlarca göçmenin imparatorluğa geldiği bu küresel kitlesel göç döneminde muhacir teriminin Osmanlı yönetimindeki öneminin izini sürüyor.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

bottom of page